7.pielikums – kvartāla teritorijas starp Miera, Tallinas, Palīdzības un Brīvības ielām pārskata shēma

IPS Tallinas kvartāls (jpg)
IPS Tallinas kvartāls (pdf) – 52MB

Comments are closed.