2.pielikums – plānošanas un arhitektūras uzdevums

PAU Tallinas
PAU 2 8 7 punkta korekcija
PAU Tallinas korekciju vēstule

Comments are closed.