Konkursa rezultāti

Par metu konkursa rezultātiem

(iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2011/28)

Informējam, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 79. panta sesto daļu žūrijas komisija 19.07.2011. pieņēma lēmumu par metu konkursa „Pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā, Tallinas ielā 6, Tallinas ielā 10, Tallinas ielā 12A, projekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2011/28) rezultātiem. Žūrijas komisija vienbalsīgi nolēma:

1.         par metu konkursa uzvarētāju, piešķirot tam 1. vietu, atzīt pretendenta iesniegto metu ar devīzi „EC 002” ar iegūto kopējo punktu skaitu 650. Meta autori- autortiesību īpašnieki ir:

 • Mārtiņš Jaunromāns;
 • Māra Ābele.

Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu metu konkursa uzvarētājam- 1. vietas ieguvējam tiek piešķirta godalga Ls 7 000 apmērā, un tas Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā tiks aicināts piedalīties sarunu procedūrā par projektēšanas darbu līguma noslēgšanu.

2.         par metu konkursa 2. vietas ieguvēju atzīt pretendenta iesniegto metu ar devīzi „HX-500” ar iegūto kopējo punktu skaitu 558. Meta autori- autortiesību īpašnieki ir:

 • SIA „Malus arhitekti” (arhitekti: Renārs Putniņš, Anda Ābele, Uldis Logins);
 • SIA „DR ARHITEKTI” (arhitekti: Dāvids Rubins, Aldis Blicsons).

Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu 2. vietas ieguvējam tiek piešķirta godalga Ls 5 000 apmērā.

3.         par metu konkursa 3. vietas ieguvēju atzīt pretendenta iesniegto metu ar devīzi „TM 977” ar iegūto kopējo punktu skaitu 548. Meta autors- autortiesību īpašnieks ir:

 • SIA „MARK arhitekti” (projektu komanda: Aleksejs Birjukovs, Mārtiņš Ošāns, Jānis Sauka; piedalījās: Santa Matule, Reinis Pope, Agnese Lāce, Elžbieta Bortkevič).

Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu 3. vietas ieguvējam tiek piešķirta godalga Ls 3 000 apmērā.

4.         par metu konkursa vecināšanas prēmiju ieguvējiem atzīt:

4.1.      pretendenta iesniegto metu ar devīzi „FL 001” ar iegūto kopējo punktu skaitu 529.  Meta autors- autortiesību īpašnieks ir:

 • SIA „Marta Plus” (autori: Pāvels Lubovičs, Santa Freimane);

4.2.           pretendenta iesniegto metu ar devīzi „LK 921” ar iegūto kopējo punktu skaitu 528.  Meta autors- autortiesību īpašnieks ir:

 • SIA „Projektēšanas birojs ARHIS” (autoru kolektīvs: Andris Kronbergs, Arnita Ārmane, Raimonds Saulītis, Kristaps Šulcs, Andris Alksniņš, Evija Runce, Andris Dzenis, Ģirts Kūla, Jurģis Vizulis, Linda Zaļā, Helvijs Savickis);

4.3.           pretendenta iesniegto metu ar devīzi „DB 333” ar iegūto kopējo punktu skaitu 480.  Meta autors- autortiesību īpašnieks ir:

 • SIA „TECTUM” (autori: Uldis Bērziņš, Alvis Zlaugotnis);

4.4.           pretendenta iesniegto metu ar devīzi „LM 330” ar iegūto kopējo punktu skaitu 474.  Meta autori- autortiesību īpašnieki ir:

 • Mantens Devrīnts;
 • Liene Jākobsone;

4.5.           pretendenta iesniegto metu ar devīzi „VF 273” ar iegūto kopējo punktu skaitu 390.  Meta autors- autortiesību īpašnieks ir:

 • MOBA Studio s.r.o. (autoru kolektīvs: Yvette Vašourkova, Igor Kovačevič, Katerina Šramkova, Zuzana Kuldova, Martin Neruda, Tereza Dufkova, Carolina Ponce Suarez, Manuel Heredia Martninez, Javier Egudiazu Martinez-Herrera, Jakub Honzak).

Saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu katram veicināšanas prēmijas ieguvējam tiek piešķirta veicināšanas prēmija Ls 2 000 apmērā.

Vienlaicīgi norādām, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otrās daļas 2. punktu 15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta pa pastu pretendentam, tas ir tiesīgs iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Metu konkursa pretendentam.pdf

Comments are closed.