Par konkursu

Metu konkursa nolikums ir izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Piedalīšanās metu konkursā ir dalībnieka brīvas gribas izpausme. Iesniedzot metu, dalībnieks visā pilnībā pieņem un apņemas ievērot visas Nolikuma prasības.

Pasūtītāja ambīcija ir veidot 21.gs. pirmskolas izglītības iestādi, kas nozīmētu:

  • radīt uz bērnu centrētu vidi, rēķinoties ar bērna uztveri;
  • pārdomātas telpu un ārtelpu programmu savstarpējās attiecības un to saistība ar plašāku pilsētvides teritoriju;
  • paredzēt pirmskolas izglītības iestādes grupiņu saistību ar ārtelpu;
  • veidot iestādi funkcionālajā risinājumā netaupot uz bērnu ērtību rēķina.

Radošā, interaktīvā veidā caur rotaļām, spēlēm un labiekārtojuma elementiem ievadīt bērnus ekoloģiskas domāšanas procesos.

Pasūtītājs ir atvērts inovatīvam  funkcionāli telpiskajam bērnudārza modeļa piedāvājumam.

Metu konkursa mērķis pirmskolas izglītības iestādes projektā sasniegt esošās kultūrvēsturiskās substances un plānoto objektu organisko integrēšanu kopējā pilsētbūvnieciskā struktūrā.

This entry was posted in Bez tēmas. Bookmark the permalink.

Comments are closed.